statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Wal- en Werfmuren Oude Gracht te Utrecht
materiaalkundig en uitvoeringstechnisch advies tbv groot onderhoud

historie

De middeleeuwse Utrechtse werven en werfkelders zijn gebouwd als honderden particuliere initiatieven. Eerste werfkelders waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Vanaf ongeveer 1500 vormen alle werfkelders één lange rij aan beide zijden van de gracht: een haven dwars door de stad met bijna vier kilometer kade!  In de periode 1950- 1990 zijn restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de wal- en werfmuren en de stenen bruggen zowel aan de Oude Gracht als de Nieuwe Gracht in Utrecht. Een gigantische operatie!

opdrachtgever

Gemeente Utrecht

directie

Ingenieursbureau Stadswerken Utrecht

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Bij restauraties in het verleden is een scala aan mortelrecepturen en baksteenkwaliteiten verwerkt. Ook de uitvoeringswijzen waren verschillend. Door verkeerde materiaalkeuzes ontstonden schadeverschijnselen aan voegwerk en/of uitbloei van portlandite (kalkuitbloei) en/of  plaatselijk sterke alg- en mosgroei. Er is een project opgestart voor het uitvoeren van groot onderhoud.

aard adviesopdracht

Onderzoek naar materiaalkundige aspecten en advies, naar de laatste stand van de wetenschap, over de meest geschikte mortelrecepturen en baksteenkwaliteiten voor de diverse situaties en de daarbij passende wijzen van uitvoering, in de vorm van uitvoeringstechnische besteksomschrijvingen

plan van aanpak

Op basis van onderzoek aan monsters van verschillende bouwkundige situaties worden recepturen voor voeg- en metselmortels ontwikkeld en de eisen geformuleerd voor toe te passen restauratiebakstenen voor de verschillende ondergronden in het herstelproject. Een en ander na voorafgaande laboratoriumtests en verwerkbaarheidsproeven.

uitvoering

2009 project Werfmuren in uitvoering; hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg b.v. Ameide

bijzonderheden

Tabel met verzamelde laboratorium uitslagen aan monsters genomen in 18 situaties op hygrische eigenschappen, zoutbelasting, vochtgehalte (zie tabel)

status

december 2009, project Werfmuren in uitvoering, project Walmuren aanbesteed

links

www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=168424